ЕЛЕКТРОСТА̀ТИКА

ЕЛЕКТРОСТА̀ТИКА ж. Физ. 1. Явление, свързано с възбуждане, поява и взаимодействие на статично електричество, на неподвижни електрически заряди. Натривият янтар след триене привлича леки телца — така била открита електростатиката.

2.Дял от електродинамиката, изучаващ взаимодействието на неподвижни електрически товари.

Списък на думите по буква