ЕЛЕКТРОСТАТЍЧЕН

ЕЛЕКТРОСТАТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Физ. 1. За електрически товар, ток, електричество — който е получен, който е в резултат на взаимодействие на неподвижни (статични) електрически товари.Когато концентрацията на йоните в разтвора е достатъчно голяма, електростатичните сили, които действуват между йоните, оказват влияние върху свойствата на разтвора. Ст. Христов и др., РЛУ, 131. Средата около наелектризираното тяло, в която действуват електрични сили, се нарича електростатично поле. Физ. VIII кл, 1965, 18. Електростатична индукция.

2.Който е свързан, основава се, действа чрез явлението електростатика. Единствената възможност минироботите да се смалят е, ако в тях се използват електро‑

статични двигатели, чийто ротор е гравиран в същото миниатюрно квадратче силиций. О, 1991, бр. 2, 6. За получаване на електрични товари в по-голямо количество се използуват специални машини, наречени електростатични машини. Физ. VIII кл, 1965, 23. Електростатичен генератор.

Списък на думите по буква