ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖА̀ВАНЕ

ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Техн. Снабдяване, обзавеждане с електрически уреди, машини, инсталации и под., които улесняват и подпомагат някоя производствена дейност. По стените са изложени художествено изработени схеми и диаграми за устройството на трансмисията, първоначалното зареждане на двигателя, ходовата част, електросъоръжаването. НА, 1963, бр. 4675, 1-2.

Списък на думите по буква