ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЀНИЕ

ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Техн. Електрически уред, съоръжение, инсталация и под., които се използват в дадена производствена дейност, в бита и др. Овладяно е производството на много видове електросъоръжения и машини, включително големи трансформатори и електромотори. ВН, 1959, бр. 2483, 1. Взривоопасни електросъоръжения. Силнотокови електросъоръжения.

Списък на думите по буква