ЕЛЕКТРОТАБЛО̀

ЕЛЕКТРОТАБЛО̀, мн. ‑а̀, ср. Техн. Устройство от проводници, командни, регулиращи, сигнални и др. уреди за разпределяне на електрическа енергия и за управление на енергетични, промишлени и др. обекти, както и за измерване и отчитане на консумирания електрически ток. Изработване на електротабла. Монтиране на електротабло.

Списък на думите по буква