ЕЛЕКТРОТЀЛФЕР

ЕЛЕКТРОТЀЛФЕР м. Техн. Подемнотранспортна машина, вид телфер, която действа с помощта на електромотор, захранван с електрически ток от преносим акумулатор или от мрежата. Монтирането и демонтирането на трибуната се извършва само за час и половина, посредством електротелфер, който се движи по еднорелсов път под кабините за журналисти. НТМ, 1961, бр. 2967, 1. Електротелфери. Тези удобни повдигателни механизми лесно се монтират по таваните на цехове и ферми. К, 1963, кн. 9, 2-3. Всеки ден сега тежки влакове откарват оттук огромни количества кожи, обувки,.., изделия от пластмаса, стъклена и базалтова вата, стъклена мозайка, таксиметри, инструменти, електротелфери, стъкларски изделия. НА, 1963, бр. 4617, 3.

Списък на думите по буква