ЕЛЕКТРОТЀЛФЕРЕН

ЕЛЕКТРОТЀЛФЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Техн. 1.Който се отнася до електротелфер. Електротелферен двигател.

2. Който е свързан с производството и ремонта на електротелфери. Електротелферен завод. Електротелферен монтьор.

Списък на думите по буква