ЕЛЕКТРОТЕРА̀ПИЯ

ЕЛЕКТРОТЕРА̀ПИЯ, мн. няма, ж. Мед. Използване на различни електрически уреди, апарати и съоръжения в медицината; електролечение.

Списък на думите по буква