ЕЛЕКТРОТЕРМОМЀТЪР

ЕЛЕКТРОТЕРМОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Техн. Електрически термометър. Не по-малък интерес представлява уредът за измерване на топлината, който контролира едновременно 12 електротермометъра, поставени на разни места. ВН, 1958, бр. 2204, 4.

Списък на думите по буква