ЕЛЕКТРОТЀХНИКУМ

ЕЛЕКТРОТЀХНИКУМ м. Техникум по електротехника. За да може в монтажните организации да идват подготвени ръководни кадри, предлагам в механотехникумите и електротехникумите да се изучават и предмети по организация на монтажната площадка, а също и промишлен и енергиен монтаж. РД, 1959, бр. 261, 2. Младежът е учил задочно електротехникум и го е завършил успешно.

Списък на думите по буква