ЕЛЕКТРОТРА̀КТОР

ЕЛЕКТРОТРА̀КТОР м. Техн. Трактор с електрически двигател. Електротракторът намира широко приложение в интензивно развитото земеделие.

Списък на думите по буква