ЕЛЕКТРОТРАНСПО̀РТ

ЕЛЕКТРОТРАНСПО̀РТ, мн. няма, м. Транспорт, при който превозните средства се движат с електрическа енергия. Градски електротранспорт. Служители в електротранспорта.

Списък на думите по буква