ЕЛЕКТРОТРАНСПО̀РТЕН

ЕЛЕКТРОТРАНСПО̀РТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до електротранспорт. Електротранспортен завод. Електротранспортни работници.

Списък на думите по буква