ЕЛЕКТРОТРАНСФОРМА̀ТОР

ЕЛЕКТРОТРАНСФОРМА̀ТОР м. Техн. Електрическо устройство за преобразуване на напрежението на даден източник на променлив ток. България произвежда и изнася железопътни вагони, селскостопански машини, електротрансформатори, плавателни съдове и др.

Списък на думите по буква