ЕЛЕКТРОУ̀РЕД

ЕЛЕКТРОУ̀РЕД м. Електрически уред, обикн. за битови нужди. Когато операциите по изработването на дадени изделия се изпълняват с помощта на машини и електроуреди, технологическият процес се нарича мехинизиран. М. Тодоров и др., ТМСС, 235. Аз реших да не ритам срещу прогреса, защото съзнавам, че електроуредите ни изместиха. Й. Попов, ИЖП, 63. От дума на дума тя [Люба] ме попита разбирам ли от електроуреди. Й. Попов, ББ, 17. Домакински електроуреди. Измервателни електроуреди. Специализиран магазин за електроуреди. △ Работилница за поправка на електроуреди.

Списък на думите по буква