ЕЛЕКТРОУСЛУ̀ГИ

ЕЛЕКТРОУСЛУ̀ГИ мн., ед. (рядко) електроуслу̀га ж. Услуги, свързани с поддържането и ремонта на електрическите уреди, електрическите съоръжения и инсталации и тяхното безопасно използване.

Списък на думите по буква