ЕЛЕКТРОФИЗИО̀ЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОФИЗИО̀ЛОГИЯ, мн. няма, ж. 1. Спец. Дял от физиологията, който изучава биоелектрическите явления в живите организми, както и въздействието на електрическия ток вълху тях. Преди един век и половина италианският учен Галвани,.., доказва, че живата тъкан чувствително реагира на електрическото възбуждане и с това сложи началото на нов отрасъл на знанието — електрофизиологията. НТМ 1961, кн. 7, 20. Комплексът се състои от фотофоностимулатор, електроенцефалограф, интегратор и анализатор. Тяхното предназначение е да извършат научни изследвания в областта на експерименталната електрофизиология. НТМ 1961, кн. 5, 22.

2. Мед. Методи за изследване, диагностиране, лечение и рехабилитация, при които се използва електрически ток. Съвременната диетология все повече се превръща в положителна наука, използуваща такива ценни и обективни физиологични методи на изследване като хроничния експеримент,.., електрофизиологията, белязаните атоми,.. Л. Томов и др., СВВМ, 120.

Списък на думите по буква