ЕЛЕКТРОФО̀Р

ЕЛЕКТРОФО̀Р м. Техн. Уред за получаване на електрически товари чрез електростатична индукция, който се използва за различни опити по електростатика. По-лесно ся буди електричество с електрическа машина и с електрофор. Й. Груев, Ф (превод), 164.

— От гр. _λεκτρον 'янтар' + 5ορός 'който носи'.

Списък на думите по буква