ЕЛЕКТРОФОРЀЗЕН

ЕЛЕКТРОФОРЀЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Спец. Който се отнася до електрофореза. Електрофорезно изследване.Електрофорезна диагностика.

Списък на думите по буква