ЕЛЕКТРОФОТОГРА̀ФИЯ

ЕЛЕКТРОФОТОГРА̀ФИЯ ж. Фотогр. 1. Фотографски процес върху светлочувствителен проводников слой.

2. Отпечатък, снимка, получена чрез такъв процес. Първите електрофотографии .. са били направени от Желудев и Фридкин през 1957 г. ВН, 1958, бр. 2193, 4.

Списък на думите по буква