ЕЛЕМЀНТ

ЕЛЕМЀНТ м. 1. Първична, основна част на нещо, която не подлежи на разделяне, разлагане; компонент. Но той веднага се убеди, че и тук не липсваше революционният елемент. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 80. Но най-страшният елемент е невежеството, суеверието и религиозно фанатизираното простолюдие. БД, 1909, бр. 26, 1. Съотношението между траки и славяни било в полза на по-силния в количествено отношение, по-хомогенния и по-единния славянски елемент. Л. Петров и др., БНК, 11. Наставките и представките служат за образуване на нови думи; те са елементи на словообразуването. Л. Андрейчин и др., БГ, 48. В плача и детското бърборене успели да открият основните фонетични елементи на всичките известни езици. К 1963, кн. 7, 35. Свободата, законността и русофилството, това са трите основни елемента на моите твърди убеждения. Т. Влайков, Съч. III, 73. // Особеност, черта на нещо. Букурещ е оформен в голяма степен в румънски стил, който съдържа елементи на старата румънска архитуктура, както и от готиката. Г. Белев, КР, 20. Червен и светлорозов пясъчник, бял и жълтеникав камък, са облекли внушителните дворцови сгради, в които са използувани елементи на готическа,.. и хиндуистка архитектура. Т. Кюранов, АП, 14. Виното се разливаше обилно и лицата ставаха пияни. Защото у татарите,.., войните, грабежите, съприкосновението с покварените християнски народи, бяха внесли елементи на нравствена развала и разпуснатост. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 184. — Княже, между учениците ми има двоица от Дебър. Те искат да направят иконостас по този образец. Виждаш, че той е съставен от елементи от езическото българско изкуство. Й. Вълчев, СКН, 622.

2. Хим. Просто вещество, съставено от атоми от един и същ вид, което не се разлага по химически начин и се характеризира с определени химически и физически свойства, напр.: кислород, желязо, азот и др. Водородът е най-лекият елемент в природата. Г. Томалевски, АН, 313. Всяко неразложимо вещество — твърди Бойл — което може да се изолира и да се докаже опитно, е елемент. Б. Илиева, КХСН, 32. Най-мъчнотопимият земен елемент — волфрамът — ври при 48300. Ст. Волев, МС, 20. Преди три месеца беше съобщено, че .. бил получен нов елемент — № 97, най-тежкият по атомно тегло. РД 1950, бр. 120, 4. Едва след Роберт Бойл (..), който пръв въведе научното понятие елемент,.., науката се насочи в прав път и достигна колосално развитие. ПН, 1932, кн. 3, 36.

3. Всяка отделна неразглобяема част на нещо — машина, механизъм, устройство; детайл. Айфеловата кула е построена през 1887-89 година. Чертежите са направени на 5000 листа. Триста души монтьори са сглобили елементите, като са изразходвали два милиона и половина бурми и нитове. Ив. Мирски, ПДЗ, 96. Новото строителство със сглобяеми елементи не е така просто, както изглежда на пръв поглед, всеки елемент трябва да бъде поставен на мястото си с точност. ВН 1960, бр. 2669, 1. Стоманобетонен елемент. Машинни елементи. Полупроводникови елементи. Подови елементи за жилищното строителство.

4. Физ. Уред за получаване на галванически електрически ток. Съществуват вече тъй наречените топливни елементи, които са подобни на галваничните, само че за електроди в тях се използува не чист цинк или мед, а пориста маса, получена от спичането на въглища и цинк. К. Кузов, ПВС, 69. За да правим опити по електричество, трябва да притежаваме източник на електрически ток. Можем да използуваме звънчев трансформатор,.., галванични елементи и др. К 1963, кн. 2, 45. Източникът на ток (обикновено сух елемент) трябва да е с много малко тегло и обем, но с капацитет, който да е достатъчен да поддържа работата на часовника за един продължителен срок от време. Е. Чичов, В, 61. Елемент на Волта. Елемент на Лекланше. Акумулаторен елемент. Първичен елемент.

5. Със съгл. опред. Представител на някаква среда или носител на някакава особеност, посочени от определението. Изобщо, циганският елемент даваше особен колорит на нашия градски бит от онова време. К. Константинов, ППГ, 27. — Защо държи [Крум Василев] в бригадата си такива тъмни елементи като Рошлю например? Бл. Димитрова, ПКС, 327. Даже Гадбан ефенди, който обикновено бе за крайно благоразумие, заявяваше вече, че е необходимо "да се даде на размирните елементи жесток урок". С. Радев, ССБ II, 425. Студентът рисува композиция, която представлява селски сбор. Край селото — гора, поляна,.., веселба. Прогресивните елементи са използували празника, за да окачат по дърветата лозунги против властта. Ал. Гетман и др., СБ, 323. В бъдеще Пазвантоглу трябвало да не използува за свои цели белградските еничари. Такова условие било поне смешно. Ще рече, бунтовникът можел да въвлича в размирие всякакви елементи освен белградските оджаклии. В. Мутафчиева, КВ, 131. ● Неодобр.Обличай се!... Имаме съвещание у Симеон. Поканиха и тебе. — Няма да дойда — саркастично отговори Стефан. — Аз съм несигурен елемент. Д. Димов Т, 226. Аспарух Папазов, арестант и неблагонадежден елемент, беше повикан да се яви лично пред ротния командир. Г. Караславов, Избр. съч. II, 319. Продажен елемент. Престъпен елемент. Разрушителен елемент. // Само ед. Събир. Обикн. със съгл. опред. и (остар.) самост. Много такива пред‑

ставители като едно цяло. С една реч, Марко беше представител на умерения елемент в народната партия. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 75. В Елзас и Лотарингия работите не стоят така добре, както би желали немците. Немският елемент постоянно се бори с французкия. С 1872, бр. 44, 348-349. С кой елемент си послужиха агитаторите реформатори за станалото снемане на Султана Азиса? С елемента — .. — моллите. НБ 1876, бр. 26, 101. // Лице, същество, човек. — Парижанката не е като другите жени, — каза той.. Тя е украшение необходимо за улицата,.., елемент за радости и забавления на мъжкия пол. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 162-163. Като погледа човек с по-внимателно око на онова брожение, което произлазя както в империята на османлиите, така и в живота на оние елементи, които са повикани от самата природа да хвърлят жребие връз нейните ризи, то тутакси ще да се убеди, че тоя час е тропнал вече на вратата на агите. Хр. Ботев, Съч. 1929, 157-158. Та и какво можеха да свършат няколко смели и несвестни младежи при апатията и враждебността на елементите, които ги окръжаваха? Ив. Вазов, Съч. VII, 143.

В елемента си (в своя елемент), чувствам се (съм). Остар. В добре позната и овладяна област на действие (чувствам се, съм); в стихията си (съм). Само в разгулната и родна атмосфера на хъшовете,.., той се чувствуваше в елемента си. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 55. В Мойсея Микел Анджело се явява не само могъщ художник, но и могъщ мислител;.. Художникът е тука в своя елемент .. той намира най-силните си и най-трогателни вдъхновения, когато допира до тоя свят на Бибилията, така сходен .. с неговия собствен дух и мировъзрение. К. Величков, ПССъч. III, 133. Взимайки върху си грижата за научните и художествени институти,.. той е доста погълнат от практическа дейност. Но все пак Гьоте се чувствува в елемента си, понеже научните издирвания и културно-историческите интереси изпъкват отдавна на пръв план, редом с поетическия му труд. М. Арнаудов, Г, 37.

— От лат. element през рус. элемент и нем. Element.

Списък на думите по буква