ЕЛЕМЕНТА̀РЕН

ЕЛЕМЕНТА̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който се състои от един или от малко елементи и е най-прост по съдържание, същност, устройство и под.; прост. Погълната от подводния свят, Ирина забрави спътниците си. Стори ѝ се, че в тия елементарни форми на живота, в тяхната несъзнателност, имаше нещо примамливо. Д. Димов, Т, 482. Езикът, на който са написани разказите, е твърде ограничен, беден и елементарен, не спомага за индивидуализиране на героите. С, 1951, кн. 3, 188. Снимка с дядото от онова време.. Би могло да се каже:.. Очите му са гневни и т. н. Не смея да се опра на това елементарно обяснение. К. Странджев, ЖБ, 93. Отбелязвам, че високо ценя неговия [на Емилиян Станев] стремеж, за разлика от някои съвременни белетристи, да разкрива психологията на своите герои, да не се поддава на елементарната описателност. Ив. Сарандев, ЕС, 132. Адютантът е само изпълнител на една висша воля, която се опитва да ни помогне и за която вие, с вашите елементарни, практични, тъпи мозъци нямате понятие. Е. Кузманов, ЧДБ, 107.

2. Който се отнася само до основните положения на някаква област, специалност; начален, основен. За тоя, който няма елементарни познания по латински и гръцки, техническите термини остават китайски писмена без съдържание. Р 1927, бр. 236, 2. Видях, как една млада .. педагожка следи и напътствува първите стъпки на девойките и юношите в пътя на сценичното изкуство. Чрез елементарни етюди тя ги насочва първо да открият себе си. Н. Фурнаджиев, МП, 134. Видяхме няколко класни стаи, в които стават вечерните и неделните преподавания по разни предмети: книговодство, елементарна математика, електричество .. и др. Ал. Константинов, БПр, кн. V, 63. — Ти не знаеш най-елементарните правила. Какво си правил цяло лято? — смъмра го учителката. Кр. Григоров, ОНУ, 122. — Тоя Папукчиев ми е крайно антипатичен. — .., такъв човек може само антипатия да буди. Лишен е от чувство за елементарна етика. В. Сотиров, ЛНП, 33. Елементарна физика. Елементарна геометрия. Елементарна теория на музиката. // Който се среща най-често, който е най-типичен; обикновен. Съставих подробен списък на всичко, каквото ми бе необходимо за операции и лекуването на някои елементарни инфекциозни заболявания. П. Вежинов, ЗНН, 156. — Щом сега не тежиш [като творец], след сто години никой няма и да се сети за тебе.. — Много е елементарно нивото. Б. Балабанов, Избр. п II, 171.

3. Който е най-обикновен, но абсолютно необходим, без който не може да се осъществи или да съществува нещо; общоприет, задължителен. А елементарното приличие изисква, когато обвиняваш, да доказваш. Г. Георгиев, Избр. пр, 147. Тия импровизирани помещения не отговарят дори на елементарни изисквания на зоохигиената. Пр 1952, кн. 6, 56. — Възпитание нямат тия хора, господа! Елементарно възпитание нямат! Направил си им честта и си дошъл в черквата да ги поздравиш, а те не те бръснат за слива. Св. Минков, РТК, 134. — Та те са ги разтреляли като овце, без да спазват елементарната законна процедура — да установят тяхната самоличност. П. Вежинов, ЗНН, 50-51. Персоналът работи при крайно нехигиенични условия, липса на достатъчно въздух и най-елементарни

условия за работа. △ Елементарна истина. Елементарна предпазливост. Елементарен разум. Елементарни грижи за външността. Елементарно чувство за общественост.

4. За човек — който мисли или чувства твърде повърхностно, без да долавя сложността на нещата. Вера се пусна от танца: — Ей, щях да забравя, кметът си пада много по "Гърди си с рози накичи!" — Значи е лесен, елементарен е. Д. Бегунов, ЧД, 62. Затова повече от преподавателите го класираха пред елементарните зубрачи. В. Панайотов, НЧ, 93. Такива нещастни думи той [князът] имаше често. Донасяни усърдно и с преувеличения, отравяни от доносчиците чрез разни коментарии, те възбуждаха силно елементарната и кипяща натура на Александра. С. Радев, ССБ I, 378.

5. Който е твърде прост, не отразява сложността на нещата; повърхностен. Ние, обикновените хора, не можем да разберем добре душата на рибаря .. Ние ще си останем за цял живот само консуматори. С елементарни преживявания и изсушена, непоетична душа. С. Северняк, ОНК, 82. — Проста е психиката ѝ, елементарна. Н. Каралиева, ТД, 66. Привичката е по-елементарна и автоматична дейност [от навика]. Пр, 1953, кн. 1, 35. // За разсъждение, чувство — който е повърхностен и не се основава на сложността на нещата. Преди края на юли,.., Кадъ̀ паша получил заповед да се оттегли към Чорлу — това били подстъпите към Цариград. В началото на август при първия елементарен претекст се разбунтували собствените му низами и преминали към одринските въстаници. В. Мутафчиева, КВ, 307.

6. Хим. Който се отнася до елементите, които изграждат някакво вещество, до състава на някакво вещество. Основният начин за елементарен анализ на растителното вещество е изгарянето му. Д. Георгиев, ТЖР, 7. За да се отговори на този въпрос, трябва преди всичко да бъде установен елементарният състав на веществата, които постъпват, от почвата в растенията. Д. Георгиев, ТЖР, 7.

7. Физ. Който е най-малкият, най-основният и не подлежи на разделяне, разграждане от позициите на съвременната наука. Но което беше най-удивителното, оказа се, че броят на елементарните електрически товари на ядрото, т. е. броят на протоните в ядрото, се равнява точно на поредното място, което заема определен елемент в периодичната система на елементите, дадена от Менделеев. ВН 1958, бр. 2121, 4. Елементарна вълна. Елементарен заряд.

◊ Елементарни частици. Физ. Най-малките частици, от които е изградена материята: протони, електрони, неутрони. Впоследствие бяха открити и други частици, които взимат участие в строежа на атома. Това бяха протоните, неутроните и други елементарни частици. Л. Митрани и др., ЗМ, 46. — Наука, наука и пак наука! Абсолютно съм съгласен. Тя върши чудеса. Толкова надълбоко е навлязла в дебрите на атомното; че на човек свят му се завива! Елементарни частици, мезони. А. Гуляшки, ДМС, 108.

— От лат. Elementarius през рус. Элементарный.

Списък на думите по буква