ЕЛЕНОВЪ̀ДЕН

ЕЛЕНОВЪ̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който се отнася до еленовъдство. През 1871 г. в Исландия е бил пренесен северният елен, но опитите да се организират еленовъдни стопанства не се увенчали с успех. Пуснати обаче на свобода, елените бързо се размножили в дивите планински области на страната. С. Кюпрюбашиев, И, 56.

Списък на думите по буква