ЕЛЕНОВЪ̀ДСТВО

ЕЛЕНОВЪ̀ДСТВО, мн. няма, ср. Развъждане и стопанско използване на опитомения северен елен. — А сега с какво се занимават? — Пак главно с еленовъдство. Само че сега еленовите стада са собственост на колхоза. С. Ставрев, ТСП, 34.

Списък на думите по буква