ЕЛЀНЧАНКА

ЕЛЀНЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в град Елена. Еленчанки, благовидни умилни, / в женствеността имат дарби обилни. П. Р. Славейков, СЛ, 75. — "Нацке ле, бяла еленчанко, / като си бяла еленчанка, / ставаш ли бяла търновка, / в Търново да та заведа. Нар. пес., СбВСт, 685.

Списък на думите по буква