ЕЛЕОСВЕЩЀНИЕ

ЕЛЕОСВЕЩЀНИЕ ср. Църк. Маслосвет. Православната църква е приела от апостолите следующите тайнства: кръщение, миропомазвание, причащение, покаяние, свещенство, брак, елеосвещение. Д. Манчев, НН (превод), 130.

— От гр. εа̀χ?λαιον.

Списък на думите по буква