ЕЛЀШНИЦА

ЕЛЀШНИЦА ж. Диал. Риба лешанка; елешка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква