ЕЛИМИНЍРАМ

ЕЛИМИНЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Отстранявам, изваждам някого или нещо от някъде, от състава на нещо; изключвам. Работата на бившия директор .., може да послужи като образец на лошо ръководство.. Елиминирал е напълно колектива. ОФ, 1950, бр. 1833, 2. — Снежа, ти имаш право да се влюбиш в сто мъже едновременно, дори е задължително, защото си невероятно хубава. Те няма да те ревнуват, за да не ги елиминираш. Т. Монов, СЧ, 82-83. "И всеки, който се опитва да му попречи, ще бъде елиминиран.. Не, разбира се, във физическия смисъл,.." Хр. Домозетов, ОР, 83. Отборът бе елиминиран от отборното републиканско първенсто. елиминирам се страд. и възвр. Човек като Младенов не бива да се елиминира, освен ако почне да работи против нас. Б. Райнов, ГН, 159. — Да се търсят причините за това или онова явление в едно общество вън от него, без обществото да носи отговорност за тия явления, значи да се елиминира самото общество. Ем. Станев, ИК I-II, 269. Индивидите с такива [вродени] изменения избирателно се елиминират в борбата за съществуване. Биол. IХ кл, 1981, 18. С нарушенията си играчът сам се елиминира от играта.

— От лат. elimino 'изнасям, изгонвам' през фр. éliminer и нем. eliminieren.

Списък на думите по буква