ЕЛИНИЗЍРАНЕ

ЕЛИНИЗЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от елинизирам и от елинизирам се; погърчване. Гръцкото духовенство целяло да унищожи народностното съзнание на нашия народ и го погърчи. Борбата за погърчване (елинизиране) на българите се водела от гръцката буржоазия и от квартала Фенер (Фанар) в Цариград. Ист. VII кл, 60.

Списък на думите по буква