ЕЛИНЍСТ

ЕЛИНЍСТ м. Книж. 1. Специалист по старогръцки език и литература, познавач на елинската история и култура. Даскал Ботьо, добър елинист, ми даваше уроци по някаква гръцка книга с исторически разкази. Ив. Вазов, Съч. Х, 169. Жуковски намерил професор Грасхоф, голям елинист, който помогнал на неговото "невежество". Професорът му преписал "собственоръчно" от оригинал цялата Одисея. Н. Лилиев, Съч. III, 105.

2. Поклонник, привърженик на елинската култура; елинофил. Като съюзници на мусикословесний хаджи Атанасия, сладкогласния псалт и елинист, фигурираха:.. — дядо Йоси, поп Ставри,.. Естествено, Иванчо Йотата се присъедини към лагера на елинистите. Ив. Вазов, Съч. VIII, 38.

Списък на думите по буква