ЀЛИНКА

ЀЛИНКА ж. 1. Жена от основното население на древна Елада.

2. Остар. Гъркиня.

3. Остар. и диал. Езичница. Тя ся наричаше елинка, защото вярата ѝ беше елинска, т. е. язическа. КТЕМ, 309.

Списък на думите по буква