ЕЛИНОФЍЛ

ЕЛИНОФЍЛ м. Книж. Привърженик, поклонник на елинската култура; елинист. Дълбоко убедени в ползата от гръцката образованост, нашите хуманисти, които бяха елинофили, но не и гъркомани, не можеха естествено да не препоръчват откриването на гръцки училища и в самата България. Ив. Шишманов, Избр. съч.I, 54. В историята обаче той [Р. Попович] живее предимно със славата на горещ елинофил. Като краен поклонник на гръцката образованост,.. той смята, че тя е необходимо средство за спасение на българския народ. Ив. Унджиев, ВЛ, 26.

Списък на думите по буква