ЕЛИНОФЍЛСТВО

ЕЛИНОФЍЛСТВО, мн. няма, ср. Книж. Силна привързаност към всичко гръцко, преклонение пред елинската култура. Ние

имахме вече случай да засегнем въпроса за елинофилството на нашите по-стари хуманисти в своята биография на Фотинова и доказахме, че почти до 1840 г. те бяха далеч от оная омраза, която се всели по-после в сърцата ни против всичко гръцко. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 53.

Списък на думите по буква