ЀЛИПСИС

ЀЛИПСИС м. Остар. Елипса. Няколко кукумявки акомпанират сатанинското злорадство. Велзевул очертава със своя жезъл един елипсис над празното място до гроба на Светослав Миларова, вглежда се в огненото сияние на този елиписис и покъртва страшната околност с демонското ха-ха-хаа! Ал. Константинов, Съч. I, 12. Диаметрите на един елипсис не са равни. Д. Витанов, НС (превод), 51-52. Между фигурите в речи има четири, които се отнасят повече на словосъчинението (..), отколкото на писмените правила. Те са: изпущане (елипсис), преизобилство (плеоназъм). Д. Войников, РС, 48.

Списък на думите по буква