ЕЛИПСОЍД

ЕЛИПСОЍД м. Мат. Геометрично тяло, което се получава, когато се завърти елипса около една от своите оси. В други конструкции над операционната зала се надстройва купол, съставен от отделни огледала, образуващи огледален елипсоид. И. Аламанчев, ЕО, 127. При въртенето на елипса, парабола и хипербола, около оста им се получава съответно ротационен елипсоид, параболоид и хиперболоид. Матем., 1967, кн. 2, 2. Земята има форма на ротационен елипсоид и се върти около своята ос. Астр. ХI кл, 1964, 31. През ХIХ век руският геодезист Ф. Шуберт предположил, че Земята има още по-сложна форма, а именно формата на триосен елипсоид. Такава фигура ще получим ако сплескаме сфероида "отстрани". НТМ, 1961, кн. 10, 21.

— От гр. Wλλειψις + εrδος 'вид'.

Списък на думите по буква