ЕЛИПСОИДА̀ЛЕН

ЕЛИПСОИДА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Рядко. Елипсовиден. Таванът на операционната зала има елиптично сечение и служи за рефлектор,.. В единия фокус на елипсоидалния таван се поставя източникът, а в другият — центърът на операционното поле. И. Аламанчев, ЕО, 127.

Списък на думите по буква