ЕЛИТА̀РЕН

ЕЛИТА̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Книж. 1. Който се отнася до елит и е характерен за елит. Характерна с утвърждаването на пълноценността на обикновения човек в противовес на елитарните схващания .. е книгата на Д. Цончев "Опасни типове". С, 1972, кн. 9, 182.

2. Който се отнася до елитаризъм. Елитарни теории. Елитарна философия.

3. Спец. За култура, литература и под. — който отговаря на много високи естетически изисквания, поради което е предназначен, достъпен до ограничен кръг ценители и познавачи. Елитарна мода. Елитарна литература.

Списък на думите по буква