ЕЛКТРОИНСТРУМЀНТ

ЕЛКТРОИНСТРУМЀНТ м. Техн. 1. Инструмент (бормашина, шмиргел, вибратор, пила, верижен трион и др.), който се задвижва от вграден в него електромотор. Преди да се започне работа с електроинструмент, трябва да се провери изправността му. Д. Лалев и др., НМП, 383.

2. Инструмент, който работи, действа с електричество. Електрическата игла е необходим козметичен електроинструмент.

Списък на думите по буква