ЕЛМА̀ЗЕН

ЕЛМА̀ЗЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, и ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. 1. Който се отнася до минерала елмаз; диамантен, диамантов. Къмгансан е огромен планински хребет — .. Скалите са от порфиров двуслюдов гранит. Оттам идва и името на тази планина — елмазена. Т. Генов, Избр. пр, 321. Елмазни находища. Елмазен прах.

2. Който е направен от скъпоценния камък елмаз или е украсен с елмаз; брилянтен, диамантен, диамантов. Купи елмазени обици, копринени фустане. Л. Каравелов, Съч. VII, 59. А косата ѝ, с цвета на махагоново дърво, прибираше елмазена диадема. П. Константинов, ПИГ, 33. Някога тук всевластен господар бил страшният Ерин папа, чиито елмазни дворци, кацнали на върха "Кечикая" край сегашния град Рудозем, при изгрев се виждали чак от Бяло море. Р. Димитров, РЗН, 44. Българите се молят на бога: "Боже, помогни ни, ще ти съградим дванайсе черкови все със сребърни диреци и с елмазени первази." Д. Яръмов БП, 21. Елмазен пръстен. Елмазен резец.

3. Прен. Който е чист и блестящ като елмаз, който прилича на елмаз; брилянтен. Дребни елмазени капчици се изцеждаха от сивото небе и миеха калните им лица. П. Стъпов, ГОВ, 134. Предано затрептяха големите очи на Садет. Две елмазени зрънца блеснаха в ъглите им, задържаха се, но не се търкулнаха, а се върнаха назад... Б. Несторов, АР, 124. През летен ден слънцето среща в гората пътник,.. От върха на планината то изпраща елмазен лъч в Богдановите дворове. К. Петканов, ОБ, 1. По цели нощи седяхме с бай Илия със слушалки на уши,.. А денем с един олющен бинокъл час по час гледах нататък към Илядница, дали не иде принцесата със зелените елмазени очи. Д. Бегунов, ЧОД, 51.

Списък на думите по буква