ЕЛМРЀЖА

ЕЛМРЀЖА ж. Разг. Електромрежа.Столичното енерго ще монтира охранителни устройства на 5000 места в елмрежата срещу кражби. 24 часа, 2000, бр. 191, 7. Токът спря поради повреда в елмрежата.

Списък на думите по буква