ЀЛО

ЀЛО ср. Диал. Ястие, ядиво. — Вала, мамо, вала, стара мамо, / не се смеем тебе на старости; / ..; / не се смеем на суе вечере; сол и леба — ело господарско. Нар. пес., СбНУ IV, 66.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква