ЕЛПЕЗЍРАНЕ

ЕЛПЕЗЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от елпезирам и от елпезирам се. След елпезирането предадохме тютюна на монопола и трудодните се записваха според количеството и качеството. ОП, 147.

Списък на думите по буква