ЕЛПРО̀МОВЕЦ

ЕЛПРО̀МОВЕЦ, мн. ‑вци, м. Остар. Лице, което работи в предприятие Елпром. Пренавиването [на ротора] е възложено на ремонтната работилница на "Елпром" в София.. Без да проучат задълбочено работата,.. елпромовци си позволяват рискован експеримент. РД, 1950, бр. 228, 3.

Списък на думите по буква