ЕЛУВИА̀ЛЕН

ЕЛУВИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Геол. Прил. от елувий. Елувиални находища.

Списък на думите по буква