ЕЛХА̀

ЕЛХА̀1 ж. 1. Иглолистно дърво ела. Елхите, отрупани с пухкав сняг, бяха привели клони към земята. Л. Галина, Л, 120-121. Последните останки от почернелия сняг, който се крие под кичестите елхи на Доспат, са изгубва окончателно. Л. Каравелов, Съч. VIII, 30.

2. Иглолистно дърво, най-често ела (или клон от него), което се украсява с блестящи украшения, свещи и подаръци за Коледа и Нова година.. Новогодишната елха трепереше на сцената, отрупана с подаръци за малките: топли вълнени чорапки, каучукови шушонки,.. Децата гледаха елхата омагьосани. Протягаха боязливо ръчици към чудното дърво. А. Каралийчев, НЗ, 121. Ти мислиш за тия, които си нямат елха, / ти виждаше тайнствен коледен сън. Ем. Попдимитров, К, 20. Новогодишните елхи блестяха по витрините на магазините. △ Лампички за коледни елхи. Играчки за елха. // Отрязано иглолистно дърво или клон от

него, предназначено да се украси за Нова година или за Коледа. В светла снежна вечер хората се блъскаха по магазините,.. Носеха пакети, суровачки, коледни елхи... М. Грубешлиева, ПП, 9. // Изкуствено дръвче, предназначено за украсяване за Нова година и Коледа. — Шегувате се, другарю капитан, ама... — Шегувам се, Цоньо. Аз лично ще измъкна от склада пластмасовата елха и кутията с лампички и ще ти ги дам да ги инсталираш... Н. Стефанова, ПД, 58.

ЕЛХА̀

ЕЛХА̀2 ж. Диал. Широколистно дърво елша. В Западна България елха наричат широколистното дърво елша. Ст. Илчев, ВД, 72. Трепливият листак на елхите държи прохладна сянка. Ив. Вазов, Съч. ХV, 6. Пред него веднага се откри с всичката светлина и спокойна красота полето,.., с кладенчовите малки долинки, над които се виждаха зелените бухнали върхове на върби и елхи. Елин Пелин, Съч. III, 96.

Списък на думите по буква