ЕЛХЍЦА

ЕЛХЍЦА1 ж. Умал. гальов. от елха1; елхичка1, елица. Елхица зелена и стройна в гората видях.

ЕЛХЍЦА

ЕЛХЍЦА2 ж. Умал. гальов. от елха2; елхичка2. За Нова година си направихме и ние елхица.

Списък на думите по буква