ЕЛХЍЧКА

ЕЛХЍЧКА1 ж. Умал. гальов. от елха1; елхица1, еличка. Вървейки направо през гората, двамата минаха край младо борче и елхичка. Д. Ангелов, ЖС, 245. Тя го забеляза едва когато останаха десетина крачки, засия, пламна от руменина и въздъхна: — Ех, колко много ми трябваше ти. И ето те!...Довечера в девет — до елхичките в паркчето. Х. Русев, ПЗ, 240. А по витрините на книжарниците да надникнеш пък!.. Като наредили там зад стъклата елхички,.., дядомразчета, памучен сняг! Д. Бозаков, ДС, 8. Вчера се събраха всички и накичиха елхичка. Л. Станчев, СбХ, 33.

ЕЛХЍЧКА

ЕЛХЍЧКА2 ж. Умал. гальов. от елха2; елхица2.

Списък на думите по буква