ЀЛХОВЕЦ

ЀЛХОВЕЦ, мн. ‑ци, м. Мъж, който е роден или живее в град Елхово. Оттам насетне за ортаците му спряха да говорят.. Вълци и те — шушукаха елховци, — ама са недогледали, че този е единак! В. Милев, РК, 57.

Списък на думите по буква