ЀЛХОВКА

ЀЛХОВКА ж. Жена, която е родена или живее в град Елхово.

Списък на думите по буква