ЕМА̀ЙЛЛАК

ЕМА̀ЙЛЛАК м. Вид лакова боя, която бързо изсъхва и образува гладко твърдо покритие. Отвън на голям плакат има надпис:"Лакпром" произвежда блажни бои, емайллакове. ВН, 1962, бр. 3282, 1.

Списък на думите по буква